V tomto článku si predstavíme novú súťaž v šípkarskej sezóne, konkrétne Slovenský Pohár družstiev, ktorý sa uskutoční 5-7.mája v Nitre v OC Max. Ako s názvu vyplýva, jedná sa o súťaž družstiev, podobne ako tomu je pri Majstrovstvách Slovenska v družstvách.
Je to prvý ročník súťaže, takže uvidíme, kto bude historicky prvým víťazom.
Základným rozdielom je, že sa jedná o jedno-víkendovú súťaž, kde v sobotu sa odohrajú zápasy v skupinách a v nedeľu play-off. Družstvá budú hrať v minimálne 4-členných skupinách, maximálne v 5-členných skupinách a podľa počtu prihlásených družstiev sa určí počet skupín. V prípade, ak počet prihlásených družstiev neprekročí číslo 40, zo skupiny budú postupovať do play-off prví dvaja, v prípade, že bude treba doplniť 16-kového pavúka, doplní sa najlepšími z tabuľky družstiev, ktoré skončili na tretích miestach. V prípade, ak niektoré skupiny budú 4-členné a niektoré 5-členné, tretím družstvám z 5-členných skupín sa do tejto tabuľky nebudú zaratávať body získané s posledným (piatym) družstvom v skupine.
V prípade ak počet prihlásených družstiev prekročí hranicu 40 a tým pádom bude viac než 8 skupín, tak postupovať zo skupiny do play-off bude iba prvý a pavúk bude doplnený najlepšími z tabuľky druhých.

Príklad 1: počet družstiev 38 – 2 štvorčlenné skupiny + 6 päťčlenných skupín, postupujú prví dvaja.
Príklad 2: počet družstiev 31 – 4 štvorčlenné skupiny + 3 päťčlenné skupiny, postupujú prví dvaja + dvaja najlepší z tabuľky družstiev umiestnených na tretích miestach.
Príklad 3: počet družstiev 42 – 3 štvrorčlenné skupiny + 6 päťčlenných, postupuje víťaz skupiny + sedem najlepších z tabuľky družstiev umiestnených na druhých miestach.

Cieľom tohto modelu je, aby každé družstvo, ktoré sa prihlási do SP družstiev, malo garanciu minimálne troch zápasov a z druhej strany, aby sme to organizačne za víkend všetko stihli.
V skupinách bude hrať každý s každým jednokolovo, čiže logicky výhoda domáceho sa bude v jednotlivých minizápasoch striedať, tak ako tomu je v play-off MSR družstiev. V skupinách sa v zápasoch odohrá všetkých 18 minizápasov, čiže sa nebude končiť 10-tym bodom, ale zápasy sa budú dohrávať, tak ako je v kvalifikácií MSR družstiev. V prípade stavu 9:9 sa hrá predĺženie.
Družstvo môže mať na súpiske maximálne 8 hráčov, takisto aj na zápasovom hárku môže byť maximálne 8 mien (4 základná zostava+4 náhradníci). Minimálny počet hráčov je 4, ale odoprúčame, aby ste sa pokúsili skladať družstvá aspoň z piatich hráčov, nielen z dôvodu, že toho môže byť na hráčov dosť, ale aj aby nechýbali pisári pri minizápasoch dvojíc, ktoré sa hrajú súčasne a tým pádom sú všetci štyria hráči v jeden moment v hre. Pravidlo o striedaní platí rovnako ako pri MSR družstiev. Takisto aj pravidlo jedného zahraničného hráča sa nemení.
Registrácia družstiev: Družstvá môžete registrovať u Maťa Horečného na jeho mail: MATOHOREC@centrum.sk od 22.apríla. Pri registrácií je potrebné zadať názov družstva a súpisku. V prípade ak názov družstva nebude korešpondovať s materským klubom, uviesť do zátvorky aj názov materského klubu. Príklad: DC Janíkovce (DC Nitra).Registrácia a zároveň aj platenie štartovného končí v sobotu 6.mája o 9:15. Za družstvo môžu hrať iba hráči, ktorí cez daný klub majú zaplatené členské, alebo majú v danom klube schválené hosťovanie. Nové hosťovania sú už neni prípustné, aby sa zamedzilo vzniku tzv. pseudoteamov. V prípade hráčov, ktorí nemajú zaplatenú ročnú licenciu a chcú sa súťaže zúčastniť, môžu si samozrejme cez svoj klub ju zaplatiť, alebo na mieste konania zaplatiť jednorázovú licenciu. Hráči, ktorí hosťovali v súťaži MSR družstiev v inom klube, môžu v tomto klube hrať aj na SP družstiev (ich hosťovanie pokračuje), alebo hrať za materský klub (hosťovanie sa tým pádom ukončilo).
Losovanie prebehne v sobotu o 9:30. Keďže je to nová súťaž, nasadzovať družstvá sa nebudú.
Štartovné za družstvo je 50 eur.
Prize money – 100% zo štartovného.
Dresscode – v sobotu odporúčaný, v nedeľu povinný.
V piatok bude od 18:00 pre hráčov pripravený špeciálny zahrievací turnaj dvojíc.

Pravidlá v pdf tu: