Žiadosť o výnimku pre dresscode

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
Druh výnimky
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Prosíme priložiť zdravotný záznam alebo fotografiu svojho dresscodu na sebe, minimálne tri fotografie z rôznych uhlov. (1 foto max. 8MB)
Uviesť dôvod jedinečnosti 2 - 3 vetami
Znalosti

Publikované

september 1, 2023