Zápisnice zo zasadnutia ZŠO

2023

KONFERENCIA 1.7. 2023

Zápisnica z Konferencie 1.7.2023
Aktualizovaná pozvánka na Konferenciu 1.7.2023 – zverejnené 22.6. o 12,00 hod.
Pozvánka na Konferenciu 1.7.2023 – zverejnené 31.5.2023

  • Návrh na schválenie Konfenciou 1.7.2023: športovo-technická komisia odvetvie steelové šípky – zverejnené 26.6.2023
  • Zoznam členov : František Mika, Jaroslav Oprala, Marek Purgy, Peter Pocklan, Tomáš Strnisko, Martin Horečný, František Šulc.
  • Interný predpis : súbor na stiahnutie TU
  • Návrh na schválenie Konferenciou dňa 1.7.2023 – športovo-technická komisia odvetvie softové šípky – zverejnené 26.6.2023
  • Ján Hirčko, Karol Kirchner, Jozef Popjak, Peter Pocklan, Peter Jakubis
  • Návrh na schválenie Konferenciou 1.7.2023 : pozícia člena VV ZŠO : kandidát Miroslav Šiplák
  • Voľba predsedu ZŠO : bez kandidáta. Bude sa hlasovať o zotrvaní doterajšieho predsedu Ing. Karola Kirchnera vo funkcii.

2022

Zápisnica z Konferencie 11.8.2022

2021

Zápisnica z Konferencie 14.8.2021

2020

Zápisnica z Konferencie 30.8.2020
Posledná strana zápisnice Konferencie zo dňa 30.8.2020 – s podpisom predsedajúceho a zapisovateľa

2019

Zápisnica z Konferencie 23.8.2019
Posledná strana zápisnice Konferencie zo dňa 23.8.2019 – s podpismi predsedajúceho a zapisovateľa
Zápisnica zo zasadnutia VV 29.08.2019
Zápisnica z Konferencie 15.2.2020-zvolaná Františkom Šulcom (mimoriadna)
Posledná strana zápisnice Konferencie zo dňa 15.2.2019 – s podpismi predsedajúceho a zapisovateľa

Znalosti

Publikované

október 11, 2023