Žiadosť o hosťovanie hráča

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
Text Example

Informácie: číslo účtu, na ktoré je potrebné uhradiť administratívny poplatok: SK73 0900 0000 0051 7439 5789

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
sem priložte doklad o platbe 10€/hosťovanie
Prehlásenie

 

Znalosti

Publikované

október 11, 2023