Nadchádzajúca steelová sezóna 2023/24 bude vo viacerých ohľadoch prelomová. V sérií článkov si budeme postupne predstavovať všetky novinky, zmeny, ktoré vyplynuli či už z nutnosti zefektívnenia organizačných a registračných procesov, z vôle klubov a šípkarskej komunity posúvať náš šport stále viac do povedomia aj širokej verejnosti ako výnimočnú športovú udalosť, z neustále narastajúceho počtu účastníkov na podujatiach atď.
V dnešnom článku si predstavíme prvú dôležitú zmenu, ktorá sa bude týkať registrácie hráčov do hlavných kategórií a možnosti si zakúpiť celosezónnu premanentku.

Online registrácia – Od novej sezóny sa schválilo, že na podujatia Slovenských Pohárov a Majstrovstiev Slovenska v steelových šípkach bude v hlavných kategóriach (muži, ženy, U18, U13) možná iba online registrácia. Drvivá väčšina šípkarov ju už využívala v minulej sezóne, v tejto sezóne bude povinná pre každého. Inak povedané, registrácia na mieste už nebude možná.
Online registrácia sa bude spúšťať, tak ako tomu bývalo v minulých sezónach, 3 dni pred podujatím, presnejšie v stredu ráno od 10:00 a registrácia bude ukončená v piatok o 20:00. Táto zmena bude mať pozitívny dopad v dvoch rovinách:
Organizačný team môže už v piatok večer pracovať na rozlosovaní jednotlivých kategórií a aj v prípade nečakaných problémov, či už technických (tie nešťastné tlačiarne) , nezrovnalostí s licenciami a pod., v sobotu ráno bude všetko pripravené na presné začiatky turnajov.
Druhé pozitívum ocenia najmä hráči, ktorí už v piatok večer budú mať informáciu o koľkej a s kým budú hrať v sobotu svoj prvý zápas a budú sa môcť lepšie mentálne pripraviť. Rozlosovanie jednotlivých kategórií budeme zverejňovať na webe a sociálnych sieťach ihneď v piatok, odhadom niekedy okolo 21:00-22:00.

Permanentky – V novej sezóne ponúkame šípkarom možnosť zakúpenia si celosezónnej permanentky. Výhoda permanentky bude vo viacerých rovinách. Jednak pri plnej účasti hráč ušetrí 5 eur, ďalším pozitívom bude fakt, že držitelia permanentiek už nebudú musieť stáť v rade na vyplatenie štartovného a nezanedbateľnou výhodou pre permanentkárov bude, že už v piatok večer budú vedieť kedy hrajú prvý zápas a tým majú možnosť dostaviť sa v sobotu do haly až v čase ich prvého zápasu (ak nebudú mať povinnosť odpísať prvé kolo). Samozrejme, aj pre permanentkárov platí povinnosť online registrácie.
Permanentka pre 1.ligu mužov bude stáť 70 eur .Jednorázové štartovné je 15 eur – tu nastala zmena, ktorú odhlasovala konferencia ZŠO.
Permanentka pre 2.ligu mužov bude stáť 45 eur. Jednorázové štartovné je 10 eur.
Permanentka pre ženskú kategóriu vyjde na 20 eur. Jednorázové štartovné ostáva 5 eur.