V tomto článku si predstavíme ďalšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od novej sezóny 2023/24 a tým je povinnosť pre všetkých hráčov dodržiavať dresscode, ktorý prináleží k nášmu športu. Trend v šípkarskom športe, čo sa týka kvantity, kvality a popularity ide v posledných rokoch míľovými krokmi vpred. Cítime to pozitívne aj u nás na Slovensku, keď v priebehu štyroch – piatich rokov účasť na celoslovenských steelových turnajoch narástla zo 60-70 šípkarov na 350-400 šípkarov za podujatie. Našou snahou je približovať sa svetovým trendom, ktoré prezentujú šípky najmä ako šport gentlemanov a organizovať podujatia na reprezentatívnej úrovni s dôrazom na ich výnimočnosť. A k tej výnimočnosti patrí aj tradičný šípkarsky dresscode, ktorý definuje tento šport.
U nás sa povinnosť dresscodu postupne zvyšovala z roka na rok. Minulú sezónu už mala túto povinnosť celá 1.liga a štvrťfinalisti 2.ligy. Tohto roku sa kluby jednohlasne zhodli na povinnosti dodržiavať dresscode na celoslovenských turnajoch (SP a MSR) pre všetkých účastníkov vo všetkých kategóriách.
Športovo-technická komisia dostala za úlohu upresniť dresscode tak, aby nevznikali nedorozumenia, čo je povolené a čo nie. V hre boli dve varianty. Prvá varianta vychádzala zo zhovievavejšieho prístupu, kde by nebola povinná iba čierna farba nohavíc a obuvi, ale možnosť viacerých odtieňov farieb z dôrazom na tmavosť farby a spoločenskosti oblečenia. Druhá varianta vychádzala z tradičného šípkarskeho dresscodu, ktorý je akceptovaný vo všetkých krajinách a síce, čierne nohavice a aj topánky, bez farebných znakov, pásikov, šnúrok atď.
ŠTK komisia pristúpila k tomuto bodu naozaj zodpovedne s ohľadom na všetky aspekty a po dlhej diskusii sa rozhodla jednohlasne pre druhý variant – jednofarebná čierna obuv a jednofarebné čierne nohavice spoločenského charakteru (oblekové nohavice, chino nohavice).
Teraz tu výnimočne aj trochu rozpíšem dôvody a myšlienkové pochody, ktoré viedli ŠTK k prikloneniu sa k druhej variante, nielen z dôvodu, že to môže niekde rozpútať debaty u šípkarov a je naozaj dôležité, aby športovci nenadobudli pocit, že si to ŠTK len tak vymyslela s cieľom buzerovať hráčov, ale aj z dôvodu, že ešte pred schvaľovaním sa rozbehli na sociálnych sieťach diskusie pre a proti.  V skutočnosti môžem povedať, že ani jeden komisár ŠTK nemal problém aj so zhovievavejšou variantou. Čo ale bolo najväčšie a aj kľúčové mínus tejto varianty, bola nejednoznačnosť a neurčiteľnosť toho, čo je ešte považované za spoločenské oblečenie a čo už nie, kde končí a kde začína hranica tmavosti, ktorá je potrebná pre splnenie dresscodu.  Kto by to prípadne určoval a rozhodoval, že áno, toto je tmavé a toto už nie? Verím, že každý, kto číta s porozumením, chápe, že v skutočnosti by z toho bolo viac konfliktov, hádok a prípadnej nervozity priamo na turnajoch. Druhý variant je jednoznačný, nepripúšťa nedorozumenia a 90% šípkarov u nás a aj všade vo svete, ktorí dodržovali dresscode, sú aj podľa neho nastavení. Ďalším pozitívom tejto varianty je aj marketingový rozmer. Asi nemusíme zložito rozpisovať, že aj pre partnerov, média, divákov atď. sa vytvorí jasný obraz o našom športe, ak sú všetci hráči zladení v rovnakom jasnom dresscode. A v neposlednom rade sme presvedčení, že aj pre samotných hráčov nadobudnú takéto podujatia a moment zladenia všetkých v rovnakom dresscode na výnimočnosti.
Dresscode je povinný vo všetkých hlavných kategóriách (muži 1. a 2.liga, ženy, U18 a U13), v turnaji dvojíc a na nedeľných kvalifikáciách družstiev.

Z dresscodu môžete požiadať o výnimku dvomi spôsobmi. Prvým sú zdravotné dôvody a druhým je po vzore PDC výnimka Vašej jedinečnosti.  Čo to vlastne znamená? Ak ste športovec, ktorý už od nepamäti hráva v nejakom vlastnom dresscode, ktorý spĺňa spoločenské oblečenie, ste tým výnimočný a všetci vás tak poznajú z vašich lokálnych líg, iných turnajov a Slovenských pohárov, pokojne požiadajte o takúto výnimku. Jedinečnosť vášho oblečenia dodá podujatiu atraktivitu a tak nám vznikne súťaž so 400 rovnako oblečenými športovcami a zopár hráčmi v červenom, modrom alebo inom výnimočnom oblečení. Týchto výnimiek udelíme len zopár a majú slúžiť pre udržanie kvality tohto výnimočného hráča a zatraktívnenie súťaže. Ak si myslíte, že ste jedinečný a definovaný dresscode by vašu hru úplne zmenil, požiadajte o výnimku. Budeme sa snažiť udeľovať výnimky z každého druhu výnimočnosti len jednému hráčovi. Napríklad hráč má čierne nohavice a výrazne červené lakované spoločenské topánky, takúto výnimku udelíme len jemu, viac červených topánok sa už nepovolí. Ale musí byť naozaj zrejmé, že červené topánky vyjadrujú vaše alter ego, ľudia vás poznajú ako hráča s červenými topánkami a týmto vám vytvoríme výnimku jedinečnosti. Hráč musí odohrať celú sezónu v tejto výnimke. Ak však má záujem o zrušenie výnimky, stačí prísť v stanovenom dresscode a výnimka stratí svoju platnosť. Výnimka musí byť písomne zaznamenaná a podpísaná predsedom Disciplinárnej komisie, organizátorom súťaže a hráčom v presne zadefinovanej forme maximálne 3 dni pred SP alebo MSR.
Čo presne je povolené v rámci schváleného dresscodu a ako vám môže byť udelená výnimka nájdete tu:

Dresscode