Drahí šípkari,

s hrdosťou by sme Vám chceli predstavili nového významného partnera. Uzatvorili sme spoluprácu s jednotkou internetového športového spravodajstva ŠPORT.sk. Veríme, že nadviazaná spolupráca nám pomôže rásť a budovať stále väčšiu komunitu ľudí, šípkarov, a o úspechoch našich najlepších sa bude oboznamovať stále viac aj široká športová verejnosť.

„Vnímame, že šípky sú jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov na Slovensku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vzájomnú spoluprácu vítame a veríme, že vďaka nej dokážeme sprostredkovať prehľadné a zaujímavé infomácie zo šípkarského sveta,“ uviedol šéfredaktor ŠPORT.sk Marek Balický.

Veríme, že sme práve sme odštartovali dlhoročnú spoluprácu plnú úspešných športových momentov a úspechov! Ďakujeme