Kluby, ktoré sú členmi ZŠO a venujú sa mládeži si môžu podať žiadosť o poskytnutie dotácií pre oblasť mládeže.
Žiadosti môžu kluby podávať do 30.novembra 2022.

Formulár nájdete tu:

žiadosť o dotáciu pre mládež