Milí šípkari, v tomto článku si predstavíme zopár zmien v pravidlách a keďže sa nám hromadia dotazy ohľadne zaplatenia ročného členského príspevku do ZŠO, tak si priblížime ako to bude fungovať na prvom Slov.Pohári v Partizánskom.

 

Pravidlá:

 

Aktualizované pravidlá nájdete na tomto linku: https://www.slovaksteeldarts.sk/wp-content/uploads/Pravidla_pre_steelove_sipky_2020-2021.pdf

 

Takými najväčšími zmenami, na ktoré chceme upozorniť sú:

Dress-code je povinný už od L32 – na pracovnej porade za účasti predsedov OZ patriacich pod ZŠO, sme sa zhodli na posúvaní nášho športu aj z hlľadiska reprezentatívnosti účastníkov Slov.Pohárov a tým pádom zvyšovania kultúrnej úrovne šípok ako športu. Takže aj keď radi hrávate v tričkách a džínoch, treba si pribaliť aj čierne nohavice ,polokošeľu a topánky. V pravidlách nájdete presný popis čo sa považuje za dress-code.

Štartovné sa znižuje na 10 eur a 75% zo štartovného ide do price money – myslím, že tento krok uvítajú všetci šípkari. Bol to aj môj sľub, že v prípade, že sa nám podarí nadviazať spolupráca so sponzormi, ktorá nám pokryje zvýšené náklady na sezónu, tak sa zvýšené štartovné a znížené percento do price money vrátia späť. Je našim cieľom do ďalších sezón ,aby najmä price money rástli ešte vyššie. Určite budeme pre to robiť všetko.

Do turnaja dvojíc sa môžu zaregistrovať len hráči so zaplateným členským poplatkom – v uplynulej sezóne bolo zopár prípadov, keď hráč nemal zaplatené členské a zaregistroval sa do turnaja dvojíc. Trocha to narúšalo regulérnosť súťaže, keďže daný hráč odohral turnaj (tým ovplyvňoval výsledky), ale v rebríčku nefiguroval. Takže od novej sezóny do turnaja dvojíc, len členovia. Toto pravidlo neplatí pre turnaje warm-up a Lucky looser.

Štartovné treba vyplatiť do 10:45 – uplynulú sezónu sa nám darilo minimalizovať počet hráčov, ktorí sa zaregistrovali, ale na turnaj sa nedostavili. Pri online registrácií zadáva každý hráč aj tel.číslo a najmä pri nových hráčoch sme využívali tel.kontakt, či sa hráč k turnaju dostaví, alebo ho máme vyhodiť z registrácie. Keďže štartovné sa uhrádzalo do 11:00 a o 11:30 už začínal turnaj, bolo to časovo dosť tesné, preto veríme, že tých 15 minút skoršieho uhrádzania štartovného nám odpustíte a my budeme vedieť držať na minime počet “mŕtvych hráčov”.

Sú tam aj drobné zmeny pri Mastroch a odmeňovaní v turnajoch. Všetky body v ktorých nastali zmeny máte zosumarizované tu:

 

Zmeny v pravidlách:

– 2.2 Minimálny počet terčov 8
– 2.2 Turnaje kategórie Master budú prebiehať súčasne v oblastiach Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavsko-Bratislavského kraja, na strede a východe Slovenska.
– 3.1.1 ukončenie platenia štartovného do 10:45
– 3.2 Master na 8 terčoch: Do 80 hráčov vrátane Skupiny a KO pavúk, 81 a viac hráčov iba KO pavúk, Master na 16 terčoch: Do 96 hráčov vrátane Skupiny a KO pavúk, 97 a viac hráčov iba KO pavúk
– 3.2 doplnené: na „best of 5“ = 3 víťazné legy aj v prípade že sú skupiny po 5 hráčoch.
– 3.2 Pri počte do 5 hráčov vrátane v skupine postupujú prví dvaja hráči do KO pavúka. Pri 6 hráčoch na skupinu v nadpolovičnom počte skupín postupujú prví 4 hráči do KO pavúka.
– 4.1 Pri počte hráčov nad 160 sa bude nasadzovať do KO pavúka 32 hráčov.
– 4.2 Nové: Do turnaja dvojíc na SP sa budú dvojice nasadzovať podľa umiestnenia obidvoch hráčov v rebríčku SP dvojíc ako súčet ich pozícií.
– 4.2 Nové: 4.2.1 Systém nasadzovania do pavúka: do 16 dvojíc – 2 nasadené dvojice, do 32 dvojíc – 4 nasadené dvojice, pre 64 a viac dvojíc – 8 nasadených dvojíc
– 7.1.1 štartovné do hlavného turnaja 10Eur
– 7.2.1 zosúladenie odmeňovania na 75% zo štartovného a upravené odmeňovanie dvojíc, warmup a Master
– 7.2.2 nové odmeňovanie turnaja vyradených
– 7.4.1 Zrušené: Členské nie je potrebné pre turnaj dvojíc
– 8 Lokálna liga musí byť prihlásená do systému lokálnych líg do 30.9.2020
– 10.2 úprava zložení družstiev a nominácie z umiestnení
– 12 Dresscode: preštylizovanie obsahu a doplnenie povinného dresscode od šestnásťfinále (Last 32)

 

Členské

Trocha sa začali šíriť poplašné správy, že kto nemá zaplatený členský poplatok, nebude môcť sa zúčastniť turnaja v Partizánskom. Samozrejme, že v pravidlách je písané, že zúčastniť turnaja sa môžu len hráči so zaplateným členským poplatkom, ale vzhľadom aj na okolnosti okolo covidu, že sme dohrávali sezónu ešte v júli (softy až do augusta) a pre hráčov a najmä predsedov jednotlivých OZ, bolo časovo náročné si zozbierať členské a naposielať register Zdenkovi Pastorkovi a predsedovi ZŠO Karolovi Kirchnerovi, je tu výnimka pre prvý Slov.Pohár , že zúčastniť sa ho môže každý s tým, že predsedovia OZ patriacich pod ZŠO sú povinný do konca mesiaca zaslať register hráčov Zdenkovi Pastorkovi a Karolovi Kirchnerovi a zároveň do konca septembra uhradiť členské za každého hráča na účet ZŠO. V prípade, že tak neučinia, budú daný hráči vymazaný z rebríčka a výsledky im budú anulované. Také male odporúčanie pre predsedov OZ si vyzbierať členské v Partizánskom, kde budete mať všetkých hráčov pokope. Ale samozrejme každý ako uzná za vhodné. V prípade nových hráčov, ktorých Zdenko nebude mať v databáze z minulých rokov sa budeme dopytovať cez ktorý klub budú uhrádzať členské. Pre hráčov, ktorí nemajú žiadny klub a chcú sa zúčastniť Slov.Poháre platí, že sa musia dostaviť k rozhodcovskému stolíku najneskôr do 9:00 a my im pomôžeme s vybavením členského.