ZŠO – Odbor steelových šípok týmto uverejňuje výzvu o zasielanie žiadostí pre Podporu športových klubov pre rozvoj mládeže a podporu talentov.

Formulár a inštrukcie pre podanie žiadosti o Podporu športových klubov pre rozvoj mládeže môžete nájsť na nasledujúcom linku:
https://www.slovaksteeldarts.sk/…/ziadost-o-podporu…/

Žiadosť pre podporu talentovaných hráčov (hráči do veku 23 rokov – narodení po 1.1.2001) podávajú hráči individuálne, resp. prostredníctvom predsedov klubov, v ktorých sú hráči registrovaní.
Formulár a inštrukcie pre podanie žiadosti o Podporu Talentovaných športovcov za rok 2023 môžete nájsť na nasledujúcom linku:
https://www.slovaksteeldarts.sk/…/ziadost-o-podporu…/

Formuláre je potrebné podať elektronicky a to vyplnením formulára na stránke Slovak Steel Darts a to do 31.1.2024 !!!

Po kompletizácií žiadostí budú tieto vyhodnotené Komisiou pre mládež.