Martin Horečný

člen Športovo-technickej komisie pre steely
  • región Žilina - Trenčín