František Mika

člen Športovo-technickej komisie pre steely
  • zástupca hráčov