Priatelia, v dnešnom článku sa oboznámite so zopár zmenami, ktoré sme boli nútení spraviť z rôznych dôvodov (TV prenosy, urýchlenie niektorých turnajov, spravodlivejšie prerozdelenie prize money atď).

1.Zmeny začiatkov hlavných turnajov – táto zmena nastala najmä z dôvodu TV prenosov. Všetci vieme, že šípkarské turnaje sú živý a mnohokrát časovo ťažko nastaviteľný organizmus a v spojitosti s TV, kde budeme mať aj priame prenosy, je dôležité, aby sme mali priestor na prípravu a najmä aj nejakú rezervu, tak aby sme v danom čase boli pripravení. Čiže hlavný turnaj mužov bude začínať o 11:00 (registrácia ostáva do 10:00), poprosím aby všetci hráči mali vyplatené štartovné do 10:30. V prípade, ak by sa nám stávalo, že mnoho hráčov nebude dodržovať čas na vyplatenie štartovného a bude nám to narúšať rozlosovanie a prípravu na zahájenie turnaja, budeme nútení takýchto opozdilcov vyškrtnúť z registrácie.
Začiatky ženského a juniorského turnaja sa posúvajú na 15:00 (registrácia do 14:30)
Turnaja vyradených sa budú môcť účastniť len hráči, ktorí nepostúpili zo skupiny, resp. pri K.O. pavúku tí, čo nepostúpili do L64.

2.Prize money – vďaka našim partnerom sme sa v tejto veci vedeli posunúť a od tejto sezóny sa bude prerozdeľovať 100% z vyzbieraného štartovného a to vo všetkých turnajoch (aj doplnkových). MSR v steelových šípkach budú navyše naboostované sumou 1000 eur, ktorá sa rozdelí medzi hlavný turnaj mužov a turnaj žien v pomere 850 eur mužský turnaj a 150 eur ženský.

3.Lokálne ligy – keďže doba je stále neistá a najmä sa podmienky a obmedzenia líšia od okresu k okresu, rozhodli sme sa, že body z lokálnych líg sa budú zaratávať do celoslovenského rebríčka len v mesiacoch, v ktorých všetky ligy, ktoré sa nahlásili, budú schopné v rámci opatrení (obmedzení) odohrať svoje ligy. Poprosíme všetkých vedúcich líg, aby výsledky zasielali výhradne na mail Zdenka Pastorka: pastorek.zdeno@gmail.com a to do 10-ho v nasledujúcom mesiaci (za september stačí poslať do 15.10.) . Ak vaša liga ešte nie je zaregistrovaná a chcete, aby sa z vašej lokálnej ligy rátali hráčom body do slovenského rebríčka, tak si ju treba zaregistrovať na maily Zdenka Pastorka do 15.10.2021. Podotýkam, že body do slovenského rebríčka sa rátajú len hráčom, ktorí majú zaplatený ročný členský poplatok 15 eur.

4.Súťaž družstiev – keďže každým rokom sa prihlasuje stále viac a viac družstiev do súťaže a počty atakujú číslo 30, museli sme sa zamyslieť nad počtom skupín a najmä koľkočlenné skupiny vieme a chceme odohrať, tak aby nedeľa nebola až moc unavujúca. Najmä minulý rok nám ukázal, že 7-členné skupiny síce vieme odmakať v 4-och kvalifikačných dňoch, ale sú tam dni, keď družstvo musí za deň odohrať až 4 zápasy, čo už je dosť náročné a aj úroveň zápasov stráca na kvalite. Preto sme sa rozhodli pre nasledujúci model:
20-22 družstiev – 4 skupiny, postupujú prví dvaja
23-24 družstiev – 4 skupiny, postupujú prví štyria
25-31 družstiev – 6 skupín, postupujú prví dvaja a štyria najlepší z tretích miest
32-44 družstiev – 8 skupín, postupujú prví dvaja
Presné pravidlá pre súťaž družstiev, aj so systémom nasadzovania ,dresscode, prize money, štartovné atď nájdete na našej stránke www.slovaksteeldarts.sk na ľavej lište.
Tešíme sa už na sezónu, dúfajme, že prebehne s čo najmenšími obmedzeniami a uvidíme kto pozdvihne na jej konci Pohár Antona Múdreho ako aj kto zasadne na ženský, resp. juniorský trón.