Peter Pocklan

člen Športovo-technickej komisie pre steely
  • región Stred