Mgr. František Šulc

člen komisie pre mládež, člen Športovo-technickej komisie pre steely, člen Výkonného výboru pre steely