Jaroslav Oprala

člen komisie pre mládež, člen Športovo-technickej komisie pre steely